Spøtemøte

Me har planlagt føljande kveldar for spøtemøte i haust, tidspunktet er 18.00-20.30 og me samlast i butikken vår på Heiane:

Tysdag 6. september
Mandag 3. oktober
Onsdag 2. november
Onsdag 30. november

Velkommen!