Spøtemøte

Første spøtemøte i haust er 28. august:

Spøtemøte

Datoar for spøtemøta i haust er som følger:

Tysdag 26. september
Onsdag 25. oktober
Onsdag 29. november