Bunadskurs

HELGEKURS I SUNNHORDLANDSBUNAD (jente/dame)
15+5 timar (to helgar)

Første helg vil du læra å sy stakk, understakk, liv og cape til bunad. Siste kurshelg blir det ferdigstilling av bunaden.
Du må rekna ein del eigeninnsats mellom kurshelgane.

Du kan også få hjelp til kvitsaum, bringeduk og belte, men dette er ikkje del av fellesundervisninga.

Materiell til bunaden kan kjøpast i kurslokalet. Du vil få 10% rabatt som kursdeltakar.
Kursinstruktør er Trude Grini Olsen.

Kurs 1:
24-26. september (15 timar)
13. november (5 timar)
Kurs 2:
15-17. oktober (15 timar)
14. november (5 timar)

Vil du melde deg på eller få meir info?
Send ein epost til post@vevnad.no.