Bandvevskurs

Lær å veve band til Sunnhordlandsbunad

På dette kurset lærer du å veve band til Sunnhordlandsbunaden – teknikken som er brukt er grindvev. I løpet av to kurskveldar lærer du å lage renning og veve banda. Kurset legg opp til stor grad av eigeninnsats heime, det blir derfor også ein oppsummeringskveld i etterkant.

Instruktør på kurset er Nina Jacobsen.
Pris for kurset er kr 900 – materialkostnad og utstyr kjem i tillegg.

Kurs 1:
Onsdag 1. februar 17.30-20.30
Onsdag 8. februar 17.30-20.30

Kurs 2:
Onsdag 15. februar 17.30-20.30
Onsdag 22. februar 17.30-20.30

Dato for oppsummeringskveld blir satt seinare.
Påmelding til post@vevnad.no