Bunad

 Vår stolte bunadstradisjon kjem frå flittige hender og tradisjonshandverk som har gått i arv gjennom generasjonar. Me vil gjerne gjere vårt for at denne tradisjonen skal leve vidare.